Loading...

焦點關注

關注長者權益

政府早前宣佈將於二月一日起,將申請長者綜援的年齡,由六十歲提高至六十五歲,惹來各界輿論批評,並關注長者權益。以下為本報整理有關本港信徒、教會群體相關討論的報道及文章:    

 

 
頭版專題
基層長者的新年願望

   

 

現場報道

   

 


【總編desktop】
羅民威:疫潮中的一條船

 


  

 


【編輯desktop】
陳盈恩:晚年挑戰

 


  

 


【時代講場】
鄧永謙:做到死也沒有人會理會

 


  

 


【時代講場】
關銳煊:老而彌「屈」

 


  

 

 


【總編desktop】
羅民威:長壽何日不悲歌


  

 

 


【永善亂壇】
梁永善:由殺人者獲輕判談起


  

 

 


【時代講場】
陳凱興:厚被背後的亮光

 

  

Donationcall
更多標籤
情緒支援
活學教育中心
靈溢公司