Loading...

資料庫

時代講場文章(至2017年2月14日)

絕對夠資格做導賞嘅導賞員

 

若果你問我老人家退左休可以做乜?當然因人而異,有人會打麻雀飲早茶,有人行公園養金魚,種下花花草草咁,若果想有意義啲呢,就會去社區中心做下義工,幫下人咁,可能來來去去都預計到班老友記會做呢啲野,其實我地有冇諗過可以諗啲野出嚟令佢地喺參與嘅過程中提升個人對人生對社會有多一層面嘅意義呢?

喺今年九月開始,有一班老友記嘗試踏出第一步,參與成為一位大角咀區嘅導賞員,佢地由咩係導賞都唔知嘅情況下,願意花時間去落區搵資料,做訪問,用心去將每個屬於大角咀嘅故事組織起嚟整合成文字,到今日佢地正式第一次帶參與者遊歷大角咀,對佢地嚟講,實在別有一番意義。

老友記有屬於佢地創作嘅導賞路線,有從佢地嘅角度同觀點出發去睇嘅人事物,未有跟隨或因循某一種格式及立場嘅導賞方法,只係簡單直接地將佢地所知所諗嘅分享俾其他人知,其實由佢地口中講出嚟,無論係歷史,係傳統或係社區嘅特色,都會有一種好唔同嘅感覺,就好似「食鹽多個你食米」,又或「薑越老越辣」嘅感覺咁,始終老友記嘅人生閱歷話俾我地知佢地講香港嘅歷史與變遷,一定俾我地八九十後有一定夠資格夠程度嘅承載同感受,後生嘅,真係識條鐵咩!

就好似同個參與者講開六四咁,而家嘅年青一輩,對六四冇感覺真係一啲都唔出奇,因為時間耐左,所有嘅歷史都有可能會被淡忘,你試下問下喺學校有邊個想讀歷史科呢?(可能有但未必會好多),我唔知導賞可以喺香港可以興幾耐,有好多唔同嘅組織都做緊,有好多好有趣主題嘅導賞都好精彩,但又有多少參與導賞嘅人係願意持之以行去承載、去關注呢? 我亦唔知老友記佢地可以持續幾耐,但至少見到佢地喺過程裡面搵番佢同社區之間嘅互動同關係,原來對社區產生一份感覺係一件唔容易嘅事,因為需要你真係喺社區「望聞問切」先至得:

「望」就係你對眼至少要睇見個社區嘅存在意義,
「聞」係夠八卦聽下啲街坊嘅故事,
「問」係提起對社區認知發問嘅興趣,
「切」就係深入搜尋你真係想知嘅社區問題同事實。

呢份心力令佢地有番動力去為社區做啲野。社區新舊變遷,行業轉型,十年人事幾番新,唔Keep住佢地嘅回憶,拆左就真係冇。歷史冇人繼續講繼續傳,到下一代就真係冇人知,就好似龍應台喺《目送》一書中後悔冇好好花時間去承傳佢家族嘅點滴,導致佢對親人嘅過去感到空白一樣,要搵番就會好難,並且會感到後悔……

老友記嘅用心係有眼睇有耳聽到嘅,唔係去低估左佢地嘅能力,而係事實上你要叫老人家要去記咁多嘢,仲要講得有紋有路係一件難為左佢地嘅事,正正因為呢件事係屬於佢地,佢地可以擁有佢同可以俾番出嚟,先有動力同有咁精彩嘅分享描述,多謝一班導賞員嘅努力,你地已經係大角咀嘅社區大使,但願我地一齊喺大角咀區未變晒酒店同豪宅區之前,盡量令更多香港人知道呢到嘅舊,其實係好美麗同精彩嘅……

P.S.:有位導賞員其實佢本身唔舒服,我都叫佢如果一陣間狀態唔得就快啲番屋企休息,但佢回應番我一句真係好感動 : 「好呀OK架,若果可以嘅話我都想去到最尾,支持下大家一齊完成佢。」大家唔單止對社區建立左份感情,對組員都建立左一份情誼……

(作者為新福事工協會關懷貧窮學校生命教育主任)

http://christiantimes.org.hk,時代論壇時代講場,2017.1.18)

Donationcall