Loading...

资料库

时代讲场文章(至2017年2月14日)

绝对够资格做导赏嘅导赏员

若果你问我老人家退左休可以做乜?当然因人而异,有人会打麻雀饮早茶,有人行公园养金鱼,种下花花草草咁,若果想有意义啲呢,就会去社区中心做下义工,帮下人咁,可能来来去去都预计到班老友记会做呢啲野,其实我地有冇谂过可以谂啲野出嚟令佢地喺参与嘅过程中提升个人对人生对社会有多一层面嘅意义呢?

喺今年九月开始,有一班老友记尝试踏出第一步,参与成为一位大角咀区嘅导赏员,佢地由咩系导赏都唔知嘅情况下,愿意花时间去落区搵资料,做访问,用心去将每个属于大角咀嘅故事组织起嚟整合成文字,到今日佢地正式第一次带参与者游历大角咀,对佢地嚟讲,实在别有一番意义。

老友记有属于佢地创作嘅导赏路线,有从佢地嘅角度同观点出发去睇嘅人事物,未有跟随或因循某一种格式及立场嘅导赏方法,只系简单直接地将佢地所知所谂嘅分享俾其他人知,其实由佢地口中讲出嚟,无论系历史,系传统或系社区嘅特色,都会有一种好唔同嘅感觉,就好似「食盐多个你食米」,又或「姜越老越辣」嘅感觉咁,始终老友记嘅人生阅历话俾我地知佢地讲香港嘅历史与变迁,一定俾我地八九十后有一定够资格够程度嘅承载同感受,后生嘅,真系识条铁咩!

就好似同个参与者讲开六四咁,而家嘅年青一辈,对六四冇感觉真系一啲都唔出奇,因为时间耐左,所有嘅历史都有可能会被淡忘,你试下问下喺学校有边个想读历史科呢?(可能有但未必会好多),我唔知导赏可以喺香港可以兴几耐,有好多唔同嘅组织都做紧,有好多好有趣主题嘅导赏都好精彩,但又有多少参与导赏嘅人系愿意持之以行去承载、去关注呢? 我亦唔知老友记佢地可以持续几耐,但至少见到佢地喺过程里面搵番佢同社区之间嘅互动同关系,原来对社区产生一份感觉系一件唔容易嘅事,因为需要你真系喺社区「望闻问切」先至得:

「望」就系你对眼至少要睇见个社区嘅存在意义,
「闻」系够八卦听下啲街坊嘅故事,
「问」系提起对社区认知发问嘅兴趣,
「切」就系深入搜寻你真系想知嘅社区问题同事实。

呢份心力令佢地有番动力去为社区做啲野。社区新旧变迁,行业转型,十年人事几番新,唔Keep住佢地嘅回忆,拆左就真系冇。历史冇人继续讲继续传,到下一代就真系冇人知,就好似龙应台喺《目送》一书中后悔冇好好花时间去承传佢家族嘅点滴,导致佢对亲人嘅过去感到空白一样,要搵番就会好难,并且会感到后悔……

老友记嘅用心系有眼睇有耳听到嘅,唔系去低估左佢地嘅能力,而系事实上你要叫老人家要去记咁多嘢,仲要讲得有纹有路系一件难为左佢地嘅事,正正因为呢件事系属于佢地,佢地可以拥有佢同可以俾番出嚟,先有动力同有咁精彩嘅分享描述,多谢一班导赏员嘅努力,你地已经系大角咀嘅社区大使,但愿我地一齐喺大角咀区未变晒酒店同豪宅区之前,尽量令更多香港人知道呢到嘅旧,其实系好美丽同精彩嘅……

P.S.:有位导赏员其实佢本身唔舒服,我都叫佢如果一阵间状态唔得就快啲番屋企休息,但佢回应番我一句真系好感动 : 「好呀OK架,若果可以嘅话我都想去到最尾,支持下大家一齐完成佢。」大家唔单止对社区建立左份感情,对组员都建立左一份情谊……

(作者为新福事工协会关怀贫穷学校生命教育主任)

Donationcall